skip to Main Content

 

Obchodní podmínky

Provozovatelem služby Instagain je firma

SMM Service, s. r. o.

sídlem Lužická 1237/29, 741 01, Nový Jičín.

IČ 06654134, DIČ CZ06654134

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 72786.

Obecné

Jedná se o nejnovější verzi Obchodních podmínek služby Instagain a to ode dne 1. Ledna 2018

POKUD SE S NĚČÍM Z NAŠÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK NEZTOTOŽŇUJETE, PROSÍM NEAKCEPTUJTE TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY.


Specifikace poskytovaných služeb

Služba Instagain bude použita pouze pro propagační účely Instagram účtu objednavatele.

Objednavatel se zavazuje, že poskytne plný přístup poskytovateli služby k Instagram účtu (přihlašovací jméno + heslo).

Poskytovatel služby Instagain, si vyhrazuje právo zapnout propagační systém jen těm účtům objednavatelů, kteří mají Instagram účty alespoň 15 dní staré a zároveň zveřejnili nejméně 7 příspěvků.

Dále se objednavatel služby zavazuje, že během smluvní doby bude dbát na pokyny poskytovatele služby Instagain. Služba Instagain využívá Instagram účet objednavatele k zaměřování specifických cílů na Instagram síti. Toto je velmi legitimní verze marketingové metody, která zvyšuje růst počtu sledujících na účtu objednavatele. Poskytovatel se žádným způsobem nezavazuje ke konkrétnímu počtu nových sledujících, komentářu a “lajků” na účtu objednavatele. Počet nových sledujících závisí na kvalitě a zajímavosti zvoleného segmentu sítě Instagram objednavatelem. Služba Instagain v cílovém segmentu sítě Instagram reaguje na dané příspěvky přes “hash-tagy” daného segmentu, poskytovatel nemůže garantovat reakci na obsah s vhodným materiálem (Příklad: Příspěvky s prvky nahoty s “hash-tagy” #fitness #nutrition). Poskytovatel služby je oprávněn, zejména z důvodu nenadálých situací, změnit domluvené podmínky – neprodleně však informuje objednatele o změně. Pokud objednatel se změnami nesouhlasí, musí o tom do 5 dnů poskytovatele informovat, případně odstoupit od smlouvy. Jinak se má za to, že změny přijímá.


Platební podmínky

Objednavatel souhlasí, že zaplacením služby Instagain, rozumí a akceptuje všechny podmínky poskytované služby. V případě podvodného jednání ze strany objednavatele si poskytovatel služby vyhrazuje právo přerušit službu bez nároku na vrácení zaplacené částky v jakékoli výši.

Objednavatele zaplatí objednanou službu prostřednictvím služby PayPal nebo bankovním převodem ve prospěch poskytovatele na bankovní účet s číslem 2601340413/2010 při vyplňování platebního příkazu je objednavatel povinen zadat variabilním symbol, který koresponduje s číslem objednávky.


Autorská práva

Objednavatel se zavazuje, že nebude šířit texty, fotky používané na stránkách poskytovatele služby Instagain, bez písemného souhlasu zástupce Instagain.


Instagram

Objednavatel se zavazuje, že bude užívat stránky Instagain jen způsobem, který respektujte Podmínky poskytování služeb stránek Instagram.


Recenze a Veřejné užívání

Pokud objednavatel požádá o přezkoumání poskytované služby Instagain, poskytovatel si vyhrazuje právo používat názory na fórech či stránkách (včetně stránek Instagain). Pokud objednavatel žádá o anonymitu, uvědomí poskytovatele služby Instagain a ten musí této žádosti do 24h vyhovět.


Odpovědnosti

Poskytovatel služby Instagain není v žádném směru odpovědný za zablokování účtu či smazání fotky síti Instagram na účtu objednavatele.


Odvolání

Poskytovatel služby Instagain není zodpovědný za jakékoli poškození účtu, či předmětu podnikání objednavatele. Instagain neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu za poskytované služby objednavateli. Jelikož Instagain k poskytování služby užívá internetové připojení, dostupnost webových stránek není vždy zaručena.


Změny Obchodních podmínek

Tyto podmínky se mohou kdykoli změnit. Oznámení změny bude považované za platné dnem uveřejnění na stránkách poskytovatele služby Instagain. Instagain se nezavazuje k jakémukoli dalšímu oznámení změny na webových stránkách poskytovatele služby nebo softwaru Instagain.


Vrácení peněz

Objednavatel má právo vznést požadavek o přerušení služby Instagain. Dále je objednavatel povinen takový to požadavek vznést odesláním elektronické zprávy na schránku poskytovatele info@instagain.cz. Poskytovatel služby Instagain si vyhrazuje právo 24h na registraci žádosti a následné posouzení (vyhovění, zamítnutí). Pokud bude žádost schválena, služba Instagain bude vypnuta následující kalendářní den a to ode dne informování objednavatele emailem. V případě schválení bude objednavateli vrácena taková částka, která odpovídá počtu dnů od doby vypnutí služby do konce původně sjednaného období poskytování služby. (Příklad: Objednavatel si objedná 30ti denní balík a při 16. dni bude schváleno přerušení, následující den bude služba vypnuta a následně poskytovatel pošle částku odpovídající 13 dnům služby ve prospěch objednavatele)

Při zakoupení propagace na 90, 180 nebo 360 dní má kupující nárok na vrácení peněz do 30 dnů od začátku propagace.

Objednavateli zaniká nárok na jakékoli vrácení peněz, nebo náhrady propagačního období na náklady poskytovatele, v případě, že je výsledek propagace nižší, než spodní ORIENTAČNÍ hodnota nárůstu zmíněná na webu poskytovatele, pokud se prokáže, že si objednavatel (ať už v minulosti nebo během propagačního období) zakoupil instantní falešné sledující. 


Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje, že všechny získané osobní údaje objednavatele budou použity pouze k naplnění objednávky. Dále se poskytovatel služby Instagain zavazuje, že nebude osobní údaje objednavatele poskytovat žádné třetí straně.